FUN SPORT Nemo008 wraz z WAŁBRZYSKIM WOPR OGRANIZUJĄ SZKOLENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO!


Szkolenia prowadzimy według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO,  tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.


Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.


Szkolenie zgodne jest z  Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5)  Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).


Założenia organizacyjne:

Termin szkolenia
- kwiecień - czerwiec 2017
Zajęcia w formie zająć cyklicznych w ilości 64 godzin - godziny zająć do uzgodnienia.
Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego ważne jest bezterminowo.

Wymagania formalne:
- absolwent szkolenia przystępując do egzaminu w czerwcu 2017 roku, musi posiadać ukończony 17 rok życia.
- uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia,

 

UNORMOWANIA PRAWNE:

Ustawa z 18.08.2011 dz.u. 208 poz. 1240

108 rozp. msw ws liczby ratownikow

261 rozp. msw ws wyposazenia obszarow wodnych

286 rozp. msw ws oznakowania obszarow wodnych

5747 rozp. msw ws szkolen w ratownictwie wodnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

:):):)

Odsłon : 81615